Рекламни химикалки

Химикалът е един от най-често използваните предмети от бита, особено при работещите хора. Пишещият инструмент, също както и подписът и почеркът, изразява кой си и какъв искаш да бъдеш.

Използването на индивидуализирани химикали и писалки се среща все по-често при провеждане на рекламни кампании или поднасяне на уникален подарък, като израз на специално отношение.

Ние ще обърнем внимание както на по-стандартните поръчки, така и на разработката и изпълнението на индивидуален проект.