Рекламни фирми и табели

Предлагаме Ви прецизна изработка и монтаж на метални, указателни, рекламни, строителни табели и др.

Логото поставено на вашата метална табела е най-важният елемент от идентичността на всяка фирма. То трябва да бъде строго индвидуално, максимално да характеризира фирмата или дейността Ви, но и изчистено, за да се забележи на пазара и да се запомни лесно от потребителите.

Логото  може да бъде само графичен елемент или съвкупност от символ и шрифт. Изработва се както за фирми, така и за търговски марки, различни продукти, кампании, партии и организации ...